آرشیوهای برچسب: نماد اسب در گنجیابی

آثار و نشانه اسب در دفینه یابی

آثار و نشانه اسب در دفینه یابی آثار و نشانه اسب در دفینه یابی و توضیحاتش بررسی دقیق اسب و سوارکار در گنج یابی دفینه باید نگاه اسب را دنبال تا به آثار و نشانه بعدی برسید همیشه ممکن از به سنگ نشانه دار برسید و اگر سراسب به سمت …

بیشتر بخوانید »