آرشیوهای برچسب: قفل و کلید در دفینه یابی

قفل و کلید در دفینه یابی

قفل و کلید در دفینه یابی مشخصات قفل و کلید در دفینه یابی چیست ؟ : در مورد کارشناسی علامت قفل و کلید در دفینه یابی باید گفت که: کلید سمبل تبدیل حادثه مشخصی به انواع دیگر است، یا اینکه علامتی از وقوع به رموز حادثه و یا جای مخفی …

بیشتر بخوانید »