آرشیوهای برچسب: سرزمین گمشده

تشخیص باستانی بودن مکان

تشخیص باستانی بودن مکان تشخیص باستانی بودن مکان  : مواردی وجود دارند که در صورت دیده شدن در مکان دلیل بر باستانی بودن محل شما می باشد و اهمیت محل را بازگو می کند. وجود نام معروف محل وجود روایات راجع به محل وجود قلعه در نزدیکی وجود رود و …

بیشتر بخوانید »