آرشیوهای برچسب: اجاره انواع طلایاب

علوم غریبه در گنجیابی

علوم غریبه در گنجیابی علوم غریبه در گنجیابی به پنج قسمت تقسیم میشود کیمیا در علوم غریبه در گنجیابی : از شناخت گیاهان وجمادات و معدنیات و فلزات و خواص انها بهم میرسد. که خدای تعالی چنان قرار داده که اگر قطره بر فلزی چکد انرا به فلز دیگر تبدیل میکند. …

بیشتر بخوانید »